Tudományos Diákkör

Tudományos Diákkör

A Tudományos Diákköri Képzés keretén belül Szegnerné Dr. Dancs Henriette egyetemi tanár " A  digitális kommunikáció és sport" címmel tartott előadást 2022. április 21-én, amely nyitott rendezvényként elérhető volt minden sporttudományi képzésben résztvevő hallgató számára.

Az előadás által lehetőséget és alkalmat kívántunk biztosítani a sporttudományi képzésben résztvevő hallgatók számára tudományos és szakmai diskurzus kibontakozására a témakörhöz kötődően. Az előadás remélhetőleg új nézőpontokkal gazdagította a hallgatók kutatási témáit, terveit.  A témakör a „Sport és média”, a „Sportszociológia”, a „Sport és projektmenedzsment” valamint a „Sport és fenntartható fejlődés” területek tükrében került bemutatásra. Szélesebb értelemben azonban a sport - technológia – innováció területek kapcsolódási megjelenési lehetőségei is bemutatásra kerültek.

A téma iránt érdeklődők számára konzultációs lehetőséget az alábbi emailben lehet kérni: dancs.henriette@ppk.elte.hu

TDK felhívás 2023

Házi TDK konferencia programja 2023 ősz

Kutatási témaajánlatok

A XXXIV. OTDK-ról hét díjat hoztak el hallgatóink! A részletes eredmények itt olvashatók.

Beszámoló a 2021-es OTDK Testnevelés- és Sporttudományi szekciójától. A részletes eredmények itt olvashatók.

Beszámoló a 2023-as OTDK Testnevelés- és Sporttudományi szekció eredményeiről